פיטר פאן הוא הספר החידתי ביותר בעולם. האם הוא מדבר על ילד חי, שזכה במתת שנמנעה מכל הילדים האחרים בעבר ובהווה? איזו אמת נוראה הוא מגלה לנו על האמהוּת? הטיעונים המכריעים.

Scroll Up
© יחיעם פדן 2017 | יחיעם פדן | קיבוץ סמר | 8881500 חבל אילות | 08-6356725 | 052-3631424 | yehiam.padan@gmail.com