15 בנובמבר 2019 : העולם בעיני ילדים

1 בנובמבר 2019 : לא רק הרפתקאות

15 באוקטובר 2019 : ילדים ודמיון

1 באוקטובר 2019 : נוער, כולל קומיקס

15 בספטמבר 2019 : ילדים ובעלי חיים

1 בספטמבר 2019 : נוער, היסטוריה אמיתית ובדויה

15 באוגוסט 2019 : ילדים, הפן החינוכי

1 באוגוסט 2019 : ספרים בתחפושת

15 ביולי 2019 : ילדים, בנימה אישית

1 ביולי 2019 : מתחילי קרוא