15 ביוני 2018 : למתחילי קרוא

1 באפריל 2018 : לקוראים מתחילים

15 בפברואר 2016 : מתחילים לקרוא

15 באוקטובר 2015 : סופרים כותבים לילדים

1בספטמבר 2015 : ראשית קריאה

15 באוגוסט : לימוד
בכל יום כדאי ללמוד משהו חדש

1 ביוני 2015 : ראשית קריאה [2 ]

1 במארס 2015 : פורים, שירים, כדורגל ושיניים מצוחצחות

1בפברואר 2015 : מאה שנים של ראשית קריאה. ושנית קריאה.