15 ביולי 2016 : בני נוער בחופשה, ולא רק

15 באוגוסט 2014: ראשית קריאה – גרסת המציאות

15 במאי 2014 : ראשית קריאה ושנית קריאה