15 בפברואר 2019 : קומיקס עם כל דבר

1 בפברואר 2018 : התקווה לנוער!

15 באוקטובר 2016 : מעשי שובבבות ותעלולים

1 בדצמבר 2015 : צחוקים, הומור ובדיחות קרש