1 באוגוסט 2016 : בואו נלמד (מסיפורים) על ילדים במצוקה

1 ביולי 2014 : גם חקירות בלשיות הן חלק מהמציאות

 1באוקטובר 2013 : הומור פרוע