1 באפריל 2018 : לקוראים מתחילים

15 בינואר 2018 : ילדים, להקראה ולקריאה