בביוגרפיות שנכתבו על ג'ק לונדון יש מקום חשוב לספרו מרטין עדן בגלל הנימות אוטוביוגרפיות, הן מהשנים שקדמו לכתיבתו (1909) והן מאופן מותו של המחבר (בשנת 1916). גם במאמרי ביקורת אוהבים לזַכות בתשומת לב ספר זה, שתורגם עכשיו מחדש (עודד פלד להוצאת כרמל), וכן ספרים אחרים הנחשבים ספרי מבוגרים, כמו זאב הים (תרגם שמעון הלקין). ואילו […]