15 בפברואר 2013 • שימושים שונים בציורים
הדפסות חוזרות (ואיורים חדשים) א'

15 בינואר 2013 • סיפורים משלנו לגיל הגן
15 בינואר 2013 • ספרים לתינוקות מגיל חצי שנה!

15 בספטמבר 2012 • חוזרים עם ראשית קריאה ( 2)

1 במארס 2012  •  סיפורים בלשיים

1 בפברואר 2012 •  קומיקס, הרפתקאות ויומני קומיקס