למה סוסון ים?

סוסון הים נמנה עם משפחת האבובנים: כל מיני הדגים במשפחה זו מתאפיינים בכך שהזכר מקיים את ההיריון ומשגיח על הוולדות, ולא הנקבה. סוסונת הים מפקידה את הביציות ב"כיס" שעל בטנו, הסוסון מזריע אותן – וההיריון מתחיל. את דמותו של סוסון הים אימצתי מזמן, לפני שלושים שנה, מפני שדרך חיי איפשרה לי להישאר בבית ולקבל את הילדים החוזרים מהגן ומבית-הספר. לא היו שנים מוצלחות מאלה שבהן הייתי עם ארבעת ילדי. חוץ מזה, הוא יפה – הסוסון – נכון?

 

הספרים שכתבתי

susson

  1. בדמי ימיו – שירים (1987)
  2. אודיסאוס (2007)
  3. לילות קסומים (בכתובים)

וכן:

  1. ספר הדגלים השלם (1998)
  2. ספר הכלבים השלם (2002)
  3. ספר המאגיה והמסתורין (2005 ; עם יעל ענבר)
  4. תל-אביב-יפו – מדריך הרחובות (2003, 2005)
  5. פתח תקוה – מדריך הרחובות (2009)