מעין "תקציר"

בחרתי ב-50 ספרי נוער מתורגמים, מחציתם פנטזיה ומחציתם נטועים במציאות, שבעיני הם הטובים מכל הספרים שראו אור בעברית. צירפתי אליהם 20 ספרים שנכתבו במקורם בעברית, והם הם – בעיני – המיטב שבמיטב. אפשר לראות ברשימות "תקציר" של ספר שהתחלתי לכתוב, ושבו אספר באריכות על כל אחד מ-70 הכותרים ואסביר מדוע הוא כה טוב וראוי. להשתמע, יחיעם פדן

Scroll Up
© יחיעם פדן 2017 | יחיעם פדן | הרצליה 46485 | 052-3631424 | yehiam.padan@gmail.com