1 ביולי 2020 : יש ספרי נוער אלימים – מזל שלא כולם

15 ביוני 2020 :ספרים לילדים

1 ביוני 2020 : נוער

1 במאי 2020 : מסתורין לנוער

15 באפריל 2020 : חדשים לילדים

1 באפריל 2020 : ספרי קריאה וספרי קומיקס לנוער

15 במרס 2020 : שירים וסיפורים לילדים