1 במרס 2017 : רוצים ללמד – היו מקוריים!

15 בפברואר 2017 : לקוראים ולנקראים בכיתות הנמוכות

1 בפברואר 2017 : גם את זה למדתי בגן

1 בינואר 2017 : ספרים נהדרים בהדפסה חוזרת (או בתרגום חדש)

1 בדצמבר 2016 : מעשיות תחילה

15 בנובמבר 2016 : הרפתקאות

1 בנובמבר 2016 : ושוב, גיליון חינוכי

15 באוקטובר 2016 : מעשי שובבבות ותעלולים