15 בינואר 2019 : לקטנים ולגיל הגן

15 בינואר 2018 : ילדים, להקראה ולקריאה

15 באוגוסט 2017 : מי יכול לעוף?

15 במאי 2017 : לקטנטנים, לקטנים – ולא רק

15 בפברואר 2017 : לקוראים ולנקראים בכיתות הנמוכות

1 בפברואר 2017 : גם את זה למדתי בגן

1 באפריל 2016 : יש עדיין ספרים שנועדו לחנך

1 במרס 2016 : כולנו אוהבים ללמד, ויש ילדים שאוהבים ללמוד

15 בינואר 2016 : ילדים ועצים

1 ביולי 2015 : ושוב הגיע תורם של ספרי ילדים