1 באפריל 2019 : מתחילֵי קרוא

1 בינואר 2019 : מתחילים לקרוא!

15 ביוני 2018 : למתחילי קרוא

1 באפריל 2018 : לקוראים מתחילים

15 בפברואר 2016 : מתחילים לקרוא

15 באוקטובר 2015 : סופרים כותבים לילדים

1בספטמבר 2015 : ראשית קריאה

15 באוגוסט : לימוד
בכל יום כדאי ללמוד משהו חדש

1 ביוני 2015 : ראשית קריאה [2 ]