1 בספטמבר 2019 : נוער, היסטוריה אמיתית ובדויה

1 ביולי 2017 : היסטוריה רחוקה וקרובה

1 בנובמבר 2015 : נוער

15 בפברואר 2015 : איך לציין את השואה?