15 בנובמבר 2017 : קומיקס – וספרי ילדים

15 באוקטובר 2017 : תשובות לשאלות

10 ביולי 2017 : מעכשיו או מפעם, תבחרו