1 ביוני 2020 : נוער

15 במארס 2019 : ספרי קריאה נהדרים

15 במאי 2018 : כיף לנוער

1 בינואר 2018 : מתורגמים ומסקרנים לנוער

1 ביוני 2017 : צרות יש בכל העולמות

15 בפברואר 2017 : לקוראים ולנקראים בכיתות הנמוכות

1 בספטמבר 2016 : לבני נוער האוהבים דמיון ועולמות אחרים

1 במרס 2016 : כולנו אוהבים ללמד, ויש ילדים שאוהבים ללמוד

1 באוקטובר 2015 : קלָסיקה

1 ביוני 2015 : ראשית קריאה [2 ]