15 באפריל 2016: מקוראים מתחילים ועד אוהבי קרוא

1 באוגוסט 2015 : נוער

1 במאי 2015 : ספרי נוער

1בפברואר 2015 : מאה שנים של ראשית קריאה. ושנית קריאה.

1 בנובמבר 2013 : אגדה ופנטסיה