1בפברואר 2015 : מאה שנים של ראשית קריאה. ושנית קריאה.

קלאסיקה (המאה ה 19- ) בתרגומים חדשים

קלאסיקה (המאה ה 20- ) בתרגומים חדשים