15 באפריל 2013 : מעין ספרי עיון

15 באפריל 2013 : מהדורות חוזרות ב’

1 באפריל 2012 • ושוב, ראשית קריאה

1 במארס 2012  •  סיפורים בלשיים

1 בפברואר 2012 •  קומיקס, הרפתקאות ויומני קומיקס