1 בדצמבר 2013 : דיסטופיה ואימה

15 בספטמבר 2013 : הכול מן המציאות (הלא ורודה)

גיליון מספר 101 א’- 5 במארס 2013 : לחטיבת הביניים ומעלה גיליון מספר 101 ב’ : מפלצות במבט מקרוב

גיליון מספר 100, 1 במארס 2013 : מומלצי העלון למיטיבי קרוא

1 במארס 2012  •  סיפורים בלשיים

1 בפברואר 2012 •  קומיקס, הרפתקאות ויומני קומיקס