15 בנובמבר 2013 : לטייל, לאכול, לחלום

גיליון א’ 107 : לגן חובה ולכיתה א’

גיליון ב’ 107 : להתענג על קריאה בצוותא

1 במאי 2013 : משלנו לנוער

1 במאי 2013 : מהדורות חוזרות ב’