1 בדצמבר 2019 :ממתחילי קרוא ועד נוער

1 באפריל 2018 : לקוראים מתחילים

1 בספטמבר 2014: לימוד והמלצות

15 באוגוסט 2014: ראשית קריאה – גרסת המציאות