15באוקטובר 2013  גיליון מספר 115 א’: ראשית קריאה 

גיליון מספר 115 ב’ : שנית קריאה ואילך

גיליון א’ 107 : לגן חובה ולכיתה א’

גיליון ב’ 107 : להתענג על קריאה בצוותא