15 בפברואר 2014 : בקצה גיל הגן – ומעבר לו

1 בדצמבר 2013 : דיסטופיה ואימה

גיליון מספר 101 א’- 5 במארס 2013 : לחטיבת הביניים ומעלה גיליון מספר 101 ב’ : מפלצות במבט מקרוב