1 במאי 2020 : מסתורין לנוער

1 בנובמבר 2019 : לא רק הרפתקאות

1 באפריל 2018 : לקוראים מתחילים

15 בינואר 2018 : ילדים, להקראה ולקריאה