15 בפברואר 2013 • שימושים שונים בציורים
הדפסות חוזרות (ואיורים חדשים) א’

1 בפברואר 2013 • יומנים, ולא רק…
דמיון ער, פחדים וחשיבה הגיונית

15 בינואר 2013 • סיפורים משלנו לגיל הגן
15 בינואר 2013 • ספרים לתינוקות מגיל חצי שנה!

מומלצי “ריח של ספר חדש” – גיליונות 80 עד 91. מנויי העלון קיבלו עד כה 87 גיליונות, והספרים המומלצים האחרים נכללים באלה שיישלחו במהלך החגים.
(ל-88 מומלצי הגיליונות מ-1 ועד 79 – ראו לשונית ריח של ספר חדש.)

1 באוגוסט 2012 • בעלי חיים משתעשעים (2)

1 באפריל 2012 • ושוב, ראשית קריאה

15 במארס 2012 • פעילות, סיפור ולימוד

 15בפברואר 2012  •  עוד חיבוק ודי