1 במאי 2013 : משלנו לנוער

1 במאי 2013 : מהדורות חוזרות ב’

1 במארס 2012  •  סיפורים בלשיים

1 בפברואר 2012 •  קומיקס, הרפתקאות ויומני קומיקס