15 במאי 2019 :לנוער, סיפור אמיתי שקרה – או לא

15 באוגוסט 2018 : חצי קומיקס עד קומיקס מלא

1 בדצמבר 2017 : מתחילים לקרוא עם ניקוד ועם בלי

1 באוקטובר 2015 : קלָסיקה