15 במרס 2020 : שירים וסיפורים לילדים

15 בפברואר 2020 : פילים רוקדים בחדר הילדים

1 במארס 2019 : תמונות מחיי ילדים

15 בדצמבר 2018 : לשחק, לספור, לטייל

1 באוגוסט 2018 : רגשות

1 במאי 2018 : מסעות עם ילדים

15 בספטמבר 2017 : לילדים – מעכשיו וגם מפעם!

15 ביוני 2017 : פלאים ביום-יום

1 במרס 2016 : כולנו אוהבים ללמד, ויש ילדים שאוהבים ללמוד

1 במארס 2015 : פורים, שירים, כדורגל ושיניים מצוחצחות