15 באפריל 2018 : כאבי התבגרות

15 באוגוסט 2017 : מי יכול לעוף?

15 במרס 2017 : לקוראים הרהוטים

15 בספטמבר 2016 : לומדים על הגוףּ ועל השוקּ

1בספטמבר 2015 : ראשית קריאה